คอร์ดเพลง พ่อภูมิพล แอ๊ด คาราบาว

คอร์ดเพลง พ่อภูมิพล แอ๊ด คาราบาว
คอร์ดเพลง : พ่อภูมิพล
ศิลปิน : แอ๊ด คาราบาว
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ยืนยง โอภากุล
| G | Em | ( x2 )

G พ่อท่องไปใกล้ไกลทุกถิ่Emน  เหยียบพื้นดินทุกตารางนิ้G จากยอดดอCย ยอดภูสูงลิ่Gว... ถึงชายเลDน ชายป่าโกงEmกาง     Em

G นำแนวทางที่คิดไว้ก่อEmน  เข้าไปสอน ไปบอก ไปสร้Gาง แก้ปัญหCาให้อย่างถูกทGาง นำความหวัDงสู่สังคมGไทย     Em        G        Em

G หนักเท่าใดไม่เคยคิดบ่Emน  ประชาชนต้องสุขสบGาย ยอมทุ่มเทCพระวรกาGย... แลกกับครอDงแผ่นดินโดยEmธรรม     Em

*G วัน 13 ตุลา ฟ้าดัEmบ  พ่อนอนหลับลาจากเราไGน้ำตาลูกCท่วมท้นเมืองไทGย  สุดอาลัDย พ่อภูมิพG

** พ่อเจ้าอยู่หัCว พ่อภูมิพGล...ของประชาชDน..คนไทยทั้งชาGติเราขอตามรอยพ่Cอ  ตามเบื้องพระยุคลบาGจอมกษัตริย์นักปราDชญ์  ผู้หยาดเหงื่อหลั่งรดโลGมดิน

| C | G | D | G | ( x2 )
| * | ** | ** | 

จอมกษัตริย์นักปราDชญ์  ผู้หยาดเหงื่อหลั่งรดโลGมดิน

| Em | G | Em | Em |