คอร์ดเพลง ผู้สาวขาเลาะ ลำไย ไหทองคำ

คอร์ดเพลง ผู้สาวขาเลาะ ลำไย ไหทองคำ
คอร์ดเพลง : ผู้สาวขาเลาะ
ศิลปิน : ลำไย ไหทองคำ
คำร้อง/ทำนอง/ดนตรี : อาม ชุติมา
Label : ไหทองคํา เรคคอร์ด
ติดตามผลงาน : ลำไย ไหทองคำ
ติดต่องานแสดง : 080-055-6696
<[คลิ๊กที่นี่เพื่อดูคอร์ด]>
| A | C#m | Bm | E | ( x2 )

เฮAาแค่ผู้สาวขาเลาะ  บ่C#mแม่นผู้สาวขาเรียนบ่Bmได้ขยันหมั่นเพียร  ปากกาสิเขียEนยังได้ยืมหมู่กาAรบอกการบ้านบ่เคยมี  ข้อสอC#mบสิออกบทใด๋ยังบ่ฮู้แต่ว่าฮู้Bm..วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อEวาน..นั้นเป็นบุญบ้านใAด๋     C#m

เพียDงแค่จอบแนม..ซอมเบิ่C#mงอ้ายอยู่ไกลF#m ๆหัวใBmจน้องนี้Eก็มีแฮAฮู้Dว่าอ้ายมีเขEา น้องกC#mะสิบ่ขอF#mแข่งบ่อาจสิไปBmแย่ง แต่น้องขอสแตนบEาย

* ซอมเบิ่งอยู่เด้Dอ ถ้าหากว่าเธEอ...นั้C#mนเลิกกันกับเขF#mเรื่องขBmองสองเฮEาสิ..เป็นAไปได้บ่บ่ได้เข้ามDาเพื่อกดดัEน  แต่ว่าฉัC#mนนั้นแค่รF#mฟ้าวเลิBmกกันแหน่เถาDะ ผู้สาวขาEเลาะ..อยากเป็นผู้สาวอ้าย

| A | C#m | Bm | E | ( x2 )

บ่ฮู้Aสิมีโอกาสนั้นบ่  บ่ฮู้C#mว่าอ้ายนั้นคิดจั่งใด๋ติด รBm. ยังพอแก้ได้ แต่ติดใจอ้าEยน้องไปบ่เป็นจักเป็นจั่งใด๋DดอกใบปริญEญา  ฮู้แต่ว่C#mาเอามายากเย็F#mหลับตาลBmงยังคงฝันเห็Eนเป็นเพียงหน้Aาอ้าย

ซอมเบิ่งอยู่เด้Dอ ถ้าหากว่าเธEอ...นั้C#mนเลิกกันกับเขF#mเรื่องขBmองสองเฮEาสิ..เป็นAไปได้บ่บ่ได้เข้ามDาเพื่อกดดัEน  แต่ว่าฉัC#mนนั้นแค่รF#mฟ้าวเลิBmกกันแหน่เถาDะ ผู้สาวขาEเลาะ..

| * | 
| A | C#m |

ผู้สาวขาBmเลาะ...E  สิสมอ้ายบ่

| A | C#m | Bm | E || A |