คอร์ดเพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ เพชร สหรัตน์
คอร์ดเพลง : น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : เธค คอนสาร
Label : TOPLINE Music
ติดตามผลงาน : เพชร สหรัตน์
ติดต่องานแสดง : 081-7111059
| Bm | F#m | G A | D A |

หยBmดน้ำตาคนไทยไม่ยอมหยุดไหF#mล...วัBmนที่หัวใจชาวไทยแหลกสลF#mาย70G ปี ที่ร่มAเย็น.. พ่อเป็นF#mดั่งต้นไม้ใหBmญ่..ปกคลุมGทั่วผืนดินไทAย วันนี้พ่อจากไF#mน้ำตF#าคนไทยยังไหBmลริน

* เสียBmงคนไทยร่ำร้อง พ่อมองและได้F#mยิน...พ่อBmยังทรงถวินถึงทุกถิ่นทั่วF#mฟ้าไทยเรGาชาวไทยทุกคAน..สำนึกF#mถึงบุญคุณอันยิ่งBmใหญ่พ่อหลวGงของปวงชาวไทAขอเป็นข้ารองพระบาF#mททุกชาติไปพ่อหลวงของไทF#ย..สถิตย์อยู่ในใจBmเรา      Bm

** หยดน้ำตาGไม่ยอมหยุดไหAเราชาวไทF#mยล้วนคิดถึงพ่Bmแผ่นดิGนสยามสานทAอรวมเป็นหนึ่งใDพระภูGมิพลราชAา..คือพ่F#mอผู้ให้อันยิ่งBmใหญวันนี้Gน้ำตาชาวไทAย..ไม่ยอมหยุดไหF#mล...พวกเราชาวไทF#ย..อาลัยพ่อของแผ่Bmนดิน

| Bm | F#m | G A | D |
| G A | F#m Bm | G A | D A |
| * | ** | 

น้ำตGาไม่ยอมหยุดไหล... F#พวกเราชาวไทF#ย..อาลัยพ่อของแผ่นBmดิน..