คอร์ดเพลง รักพ่อ ปุ๊กกี้ เงินล้าน

คอร์ดเพลง รักพ่อ ปุ๊กกี้ เงินล้าน
คอร์ดเพลง : รักพ่อ
ศิลปิน : ปุ๊กกี้ เงินล้าน (ศิลปินประเทศลาว)
<[คลิ๊กที่นี่เพื่อดูคอร์ด]>
| Bb | Eb | Cm | F |
| Eb F | Dm Gm | Cm | F |

คำว่าพ่Bbอ..บ่อาจเปรียบไดกับคำGmใดคำนี้ยิ่งEbใหญ่ ความหมาFยเกินจะบรรBbยายเป็นคำเว้Ebาสั้น ๆF   แต่มีDmความหมายจากใGmสื่อความCmหมาย เป็นตัวแทFนของความเมตBbตา

ฮ้อยดวงBbใจฮ่วมกันด้วยความปรGmาณีสั่งสอนลูกนี้Ebให้เป็นFคนดีของสังBbคมมีจิตใEbจเมตตFา หมั่นศึกษDmา..ศิลธรGmรม..จริยธรCmรม แล้วทำFแต่คุณงามควาBbมดี

* แต่แล้วก็ถึงวัEbน วันที่พ่Fอนั้นต้องจาGmกไปน้อมส่งด้วEbยใจ ให้พ่อFไปสู่สวรBbรค์    Bb7ก่อนที่พ่EbอจะจากลFา พ่อยังย้ำDmเป็นครั้งสุดท้Gmายก่อนจะจาCmกไป ให้เจ้Fาเฮ็ดดีทำBbดี

คุณของพ่Bbอ..นั้นเปรียบดั่งภูเขาGmกล้าคุณท้องมารดEbา..เปรียบเหมือFนดังฟ้ากับดิBbพระคุณล้นพ้Ebนยิ่งใหFญ่ บ่อาDmจทดแทนหมดสิ้Gmชาติหน้ามีจริCmง ขอเป็Fนลูกพ่อตลอBbดไป

| Bb | Gm | Eb F | Bb |
| Eb F | Dm Gm | Cm F | Bb Bb7 |
| * | 

ชาติหน้ามีจCmริง  ขอเป็นFลูกพ่อทุกชาติBbไป

| Cm F | Bb |